K O N T A K T

Bokningssystemet

Första versionen av molnbokning är särskilt anpassat till företag som bedriver någon typ av utlåning eller gruppevent exempelvis: racketsporter; biljard; lokalbokning; resurser; cyklar; kanoter, eller gruppbokningar av olika slag som t ex paitball eller yoga.

Version två riktar sig till företag som utför någon form av tjänst, exempelvis frisörer, massörer, sjukgymnaster, kiropraktorer mm.

Det går att integrera dessa versioner till ett och samma företag för den som är i behov av en kombination av dessa lösningar.

Om ett företag drivs på mer än en adress kan man integrera samliga verksamheter i ett och samma system där man tydligt kan se vilket schema som tillhör vilken adress.
Era kunder kan då enkelt överblicka samliga verksamheter i ett och samma system.

Avskalat - för effektivare och enklare arbete

Många uttrycker en frustration över att datorprogram är för krångliga att använda. Vi håller med om detta, ett datorprogram ska vara ett hjälpmedel och inte något som stannar upp arbetsprocessen. Därför har vi lagt fokus på att skala av så mycket som det bara går för att för att få ett så enkelt och rättframt bokningsförfarande som möjligt i Molnbokning. Molnbokning fokuserar på enkelhet, användbarhet, tidsbesparing och bra service till kunder istället för att ha så många funktioner som möjligt som sällan kommer till användning. Vi fokuserar också på att få en så bra överblick till bokningsschemat som möjligt, därför har vi utvecklat flera olika vyer som ska göra att just dina behov och inte minst dina kunders behov möts på bästa sätt.

Paketlösningar

Molnbokning erbjuder fyra paket för att snabbt komma igång:

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4


Paket 1 ingår i paket 2 och 3. Paket 4 ingår i samtliga paket.

Bokning via mobil och läsplatta är inkluderat i samliga paket som inkluderar bokningssystem utan extra kostnad.

Tilläggsmoduler

Det finns ett antal tilläggsmoduler som kan läggas till för kunder som har särskilda behov. Kontakta oss så berättar vi mer om dessa.

Skräddarsyda funktioner

Kunder med särskilda funktionsbehov som inte redan finns som tilläggsmodul kan få dessa utvecklade mot en kostnad.

Framtiden

Vi på Molnbokning blir aldrig nöjda och forstätter ständigt med att utveckla nya och förbättra våra befintliga system och ser fram emot ett långsiktigt samarbete med våra kunder som vi vill ska bli än mer nöjda med tiden.

Anslut företag »